Promocja
Wiosna 2019 - promocja -50% - Zapraszamy!

Regulamin

Regulamin Domu Gościnnego, Domków Letniskowych i Apartamentów Angela

 1. Najmujący pokój/domek/apartament Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju/domku/apartamentu. Zameldowanie odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie KARTY MELDUNKOWEJ/UMOWY.
 2. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu przez gościa zadatek/opłata nie są zwracane.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój/domek/apartament po godzinie 10.00 Recepcja naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju/domku według cen pełnych.
 6. Najmujący Gość nie może przekazywać pokoju/domku/apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju/domku/apartamencie w godzinach od 7.00 do 22.00.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju/domku/apartamencie Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój/domek/apartament Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.
 9. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 10. Na terenie obiektu, w pokojach, domkach letniskowych oraz apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 12. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój/domek/apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
 15. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do pokoju/domku/apartamentu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Recepcja ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 16. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju/domku/apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 19. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających na jego terenie, albo też winny sposób zakłócił spokój.

Życzymy miłego wypoczynku!

Pobierowo

Pobierowo to piękna, magiczna miejscowość, w której błękitny horyzont spotyka się z cudowną, piaszczystą plażą, klifami, sosnowymi lasami oraz zadbanymi uliczkami. Cały region obfituje w atrakcje, przez co nie sposób się tu nudzić!