Promocja
U nas zrealizujesz Polski Bon Turystyczny. Zapraszamy!

Regulamin

Zasady zmiany rezerwacji w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. 

Szanowni Goście

Polska branża turystyczna niemal z dnia na dzień przestała istnieć. Z powodu pandemii COVID19 zostaliśmy zmuszeni tymczasowo zamknąć nasze obiekty. Nie wiemy jak długo będzie trwała ta sytuacja, jednak mamy nadzieję, że zostaną Państwo z nami i będziemy mogli gościć Państwa w Angeli w tym roku oraz w kolejnych latach. 🙂

Prosimy Państwa o wsparcie w tej niezwykle trudnej sytuacji. Zamiast anulować rezerwację mogą Państwo przenieść ją na dogodny inny termin, także na pobyt świąteczno-noworoczny lub sezon wakacyjny 2021. Mogą dokonać Państwo dowolnych zmian, w tym rodzaj zakwaterowania i liczbę gości.

Państwa wsparcie pozwoli nam utrzymać obiekty oraz naszych pracowników.

Zachęcamy do kontaktu w celu znalezienia rozwiązania zgodnego z Państwa oczekiwaniami oraz naszymi możliwościami.
Jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu +48 609 445 416 oraz adresem e-mail rezerwacja@angela-pobierowo.pl

Pozostajemy w przekonaniu, że sytuacja wkrótce wróci do normalności.
Życzymy zdrowia, spokoju i zrozumienia w najbliższych dniach.

Właściciele i personel
Angela Apartamenty oraz Angela Dom Gościnny i Domki Letniskowe

 

Regulamin Domu Gościnnego, Domków Letniskowych i Apartamentów Angela

 1. Najmujący pokój/domek/apartament Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju/domku/apartamentu.
 2. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu przez gościa zadatek/opłata nie są zwracane.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 10:00 dnia następnego.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój/domek/apartament po godzinie 10.00 bez wcześniejszego uzgodnienia z Recepcją naliczona zostanie opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju/domku według cen pełnych.
 6. Najmujący Gość nie może przekazywać pokoju/domku/apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju/domku/apartamencie tylko po uprzednim zgłoszeniu obsłudze (osobiście lub telefonicznie) i tylko w godzinach 8:00 – 22:00.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju/domku/apartamencie Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój/domek/apartament Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.
 9. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 10. Na terenie obiektu w pokojach, domkach letniskowych oraz apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
 12. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój/domek/apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
 15. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do pokoju/domku/apartamentu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Recepcja ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 16. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju/domku/apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 19. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających na jego terenie, albo też winny sposób zakłócił spokój.

Życzymy miłego wypoczynku!

 

Regulamin Basenu na terenie Apartamentów Angela

 1. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z basenu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Basenu oraz jego bezwzględnego przestrzegania. Każdy przypadek naruszenia Regulaminu uprawnia obsługę do żądania opuszczenia Basenu.
 2. Basen jest czynny dla Gości Apartamentów Angela przez cały tydzień w godzinach od 10:00 do 20:00.
 3. Dzieci do lat 15 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką dorosłych.
 4. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pieluchomajtkach.
 5. Na Basenie obowiązuje nakaz noszenia strojów kąpielowych.
 6. Przed korzystaniem z Basenu należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem.
 7. Zakazuje się:
 • korzystania z Basenu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • wstępu osobom, którym stan zdrowia może stworzyć zagrożenie utonięcia,
 • skakania, spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody, 
 • konsumpcji artykułów żywnościowych w Basenie
 • zanieczyszczania, wyrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody, 
 • używania mydła i innych środków chemicznych w Basenie, 
 • korzystania z Basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej. 
 1. Na Basenie obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
 2. Za zniszczenie wyposażenia oraz zanieczyszczenie wody w Basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 3. Właściciel obiektu nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu.
 4. Skargi i wnioski dotyczące korzystania z basenu należy zgłaszać w recepcji lub pod numerem telefonu +48 609 445 416 lub mailowo rezerwacja@angela-pobierowo.pl
 5. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielania pomocy. W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu.
 6. Poza godzinami otwarcia obowiązuje zakaz kąpieli w Basenie.
 7. Fakt korzystania z Basenu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

Powyższy Regulamin powstał w celu zapewnienia Gościom spokojnego
i bezpiecznego korzystania z Basenu.

Pobierowo

Pobierowo to piękna, magiczna miejscowość, w której błękitny horyzont spotyka się z cudowną, piaszczystą plażą, klifami, sosnowymi lasami oraz zadbanymi uliczkami. Cały region obfituje w atrakcje, przez co nie sposób się tu nudzić!